Inscripción

Úneme a Inventiva

Email

Síguenos

Información SEPA

Descarga e imprime o formulario SEPA, cúbreo e asínao a man.

Podes achegalo ao formulario de inscripción, envialo por correo electrónico ou entregalo en man aos responsables da asociación en calquera reunión de Inventiva.

Gracias por querer formar parte de Inventiva.

Xuntos acadaremos máis!

Que custe ten?

 • Taxa de alta: 30€ (Cobrarase unha única vez ao darse de alta na asociación)
 • Taxa mensual: 20€ / mes (Cobrarase mensualmente)

As taxas son por familia, independientemente do número de fillos que veñan as actividades.

Cóbranse por domiciliación bancaria.

Como darse de alta?

 • Descargar e imprimir o documento SEPA, cúbreo e asínao. (Para autorizar a domiciliación dos pagamentos).
 • Cubrir o formulario de inscrición nesta páxina, e achegar no campo correspondente o documento SEPA asinado previamente.*
* Se tes problemas para anexar o documento SEPA, podes enviarllo por correo electrónico a inventiva.asociacion@gmail.com ou entregarlo en man aos responsables da asociación en calquiera reunión de Inventiva.

A inscrición na Asociación tramitarase unha vez recibamos o documento SEPA asinado.

A que terei dereito?

Ao inscribirse como socio de Inventiva, todos os membros da unidade familiar terán dereito a asistir ás actividades organizadas pola asociación, tanto as dirixidas a nenos e mozos (visitas, obradoiros programados por grupos de idade…) como ás dirixidas a adultos (charlas, formación…)

Solicitude de alta en Inventiva

  Titular

  Datos de contacto

  Parella

  Fillas/os

  Filla/o 1

  Filla/o 2

  Filla/o 3

  Filla/o 4

  Filla/o 5

  Domiciliación SEPA


  Achega o documento SEPA asinado. Podes descargarlo dende esta páxina.

  Observacións


  Contacta connosco

  Tes algunha dúbida?