Sobre Inventiva

Quen somos

Que é Inventiva?

Somos unha asociación sen ánimo de lucro formada por pais e nais de nenos da AACC.
da provincia de Pontevedra que iniciou a súa andaina en 2015. Despois destes anos de
pandemia nos que estivemos pechados, reiniciamos a nosa actividade ao final do curso
21/22 coa sinatura do convenio coa Universidade de Vigo e a celebración de tres charlas
divulgativas nas súas instalacións e algúns obradoiros.

Buscamos aportar o noso gran de area para axudar a cubrir as demandas
formativas, psicolóxicas e de relación dos nenos AACC, talentosos ou con inquietudes
intelectuais, axudar aos pais a xestionar ese potencial, concienciar ao colectivo
educativos e visibilizar a existencia destes nenos.

Estaremos encantados de recibir ás familias que consideren unirse agora para esta
nova viaxe. Calquera achega e axuda para o bo funcionamento da asociación será
tamén ben recibida.

Por que crear unha asociación?

 • Vantaxes en recursos e economía: Cursos de formación, convenios, participación e desenvolvemento de proxectos, alianzas con outras asociacións.
 • Vantaxes humanas: Evitar situacións de soidade ou illamento, compartir problemas e experiencias, aprender dos erros dos demais, establecer contactos con outros asociados.
 • Vantaxes da actuación (facelo todo xunto): Realización de accións e proxectos conxuntos, contacto con posibles axentes interesados.
 • Contacto coa realidade: Asesoramento xeral, busca de información sobre axudas e financiamento, guía de proxectos atractivos e creativos, análise da contorna (ameazas e oportunidades).

Por que crear unha asociación?

 • Vantaxes en recursos e economía: Cursos de formación, convenios, participación e desenvolvemento de proxectos, alianzas con outras asociacións.
 • Vantaxes humanas: Evitar situacións de soidade ou illamento, compartir problemas e experiencias, aprender dos erros dos demais, establecer contactos con outros asociados.
 • Vantaxes da actuación (facelo todo xunto): Realización de accións e proxectos conxuntos, contacto con posibles axentes interesados.
 • Contacto coa realidade: Asesoramento xeral, busca de información sobre axudas e financiamento, guía de proxectos atractivos e creativos, análise da contorna (ameazas e oportunidades).

Cales son os nosos obxectivos?

 • Integración, motivación y convivencia.
 • Identificación y valoración de las necesidades para poder ajustar la respuesta educativa a éstas.
 • Fluidez en la comunicación interinstitucional y con las familias.
 • Programas de actuación y talleres.
 • Información y formación.
 • Contacto con la Administración.
 • Acceso a recursos.

Que facemos?

 • Asesorar, orientar e axudar ás familias destes nenos.
 • Promove e potencia o desenvolvemento das túas habilidades en todos os nenos.
 • Cooperar con institucións de todo tipo para satisfacer as necesidades destes nenos.
 • Organizar e desenvolver, neste caso, todo tipo de actividades de enriquecemento para todos os seus membros: promoción e divulgación da ciencia e da cultura, organización de bibliotecas, museos, organización de cursos de formación, realización de estudos e publicacións, convocatoria de premios e concursos, concesión de premios, axudas e axudas á investigación, etc.
 • Organizar actividades de lectura de tempo libre que favorezan a interacción social entre os nenos e as súas familias.
 • Obter das institucións públicas e privadas, persoas físicas e xurídicas as cantidades auxiliares necesarias para a consecución dos fins da Asociación.
 • Difundir coñecementos sobre altas capacidades intelectuais a través de charlas, conferencias, sesións informativas, coloquios, seminarios, publicidade ou outros medios.
 • Establecer grupos de aprendizaxe con este tipo de nenos, cunha metodoloxía de actuación integral que inclúa o enriquecemento destes nenos.
 • Concertar convenios ou convenios de colaboración ou intercambio con Universidades, Asociacións e Empresas, Centros de Investigación e Entidades Públicas ou Privadas que promovan ou sirvan aos fins desta Asociación.

Que facemos?

 • Asesorar, orientar e asistir ás familias destes nenos.
 • Promover e potenciar o desenvolvemento das súas habilidades en todos os nenos.
 • Cooperar con institucións de todo tipo para atender as necesidades destes nenos.
 • Organizar e desenvolver, no seu caso, todo tipo de actividades de enriquecemento para todos os seus membros: promoción e divulgación da ciencia e da cultura, organización de bibliotecas, museos, organización de cursos de formación, realización de estudos e publicacións, convocatoria de premios e concursos, a concesión de de premios, bolsas e axudas de investigación, etc.
 • Organizar actividades de lecer e tempo libre que favorezan a interacción social destes nenos e das súas familias.
 • Obter de institucións públicas e privadas, persoas físicas e xurídicas cantas axudas sexan necesarias para acadar os fins da Asociación.
 • Difundir coñecementos sobre altas capacidades intelectuais mediante charlas, conferencias, sesións informativas, coloquios, seminarios, publicidade ou outros medios.
 • Establecer grupos de aprendizaxe con este tipo de nenos, cunha metodoloxía de actuación integral que inclúa o enriquecemento destes nenos.
 • Concertar convenios ou convenios de colaboración ou intercambio con Universidades, Asociacións e Empresas, Centros de Investigación e Entidades Públicas ou Privadas que promovan ou sirvan aos fins desta Asociación.

Como nos financiamos?

 • Subvencións
 • Patrocinios
 • Traballo desinteresado
 • Cuotas Socios
  • Socios Colaboradores
   • Axuda técnica ou económica.
   • Exentos de pago de cuota (sen voto en Asamblea).
  • Socios Ordinarios Individuais
   • Adulto con talento, alta capacidade, superdotación ou altas inquietudes intelectuais.
   • Cuota*: 30€/alta + 10€/mes (con voto en Asamblea).
  • Socios Ordinarios Familiares
   • Pertencerán á asociación os pais e irmáns de fillos con talento, creatividade, alta capacidade ou altas inquietudes intelectuais.
   • Cuota*: 30€/alta + 20€/mes (un voto por familia).

Onde levamos a cabo as nosas actividades?

Temos un convenio coa Escola Universitaria de Maxisterio CEU de Vigo, grazas ao cal podemos utilizar as súas instalacións (Estrada Vella de Madrid, 8, Sárdoma, 36214 Vigo, Pontevedra) para o desenvolvemento das nosas actividades.

Contacta connosco

Tes algunha dúbida?