Aviso legal

Toda a información contida nesta web está destinada a ser difundida, informada e utilizada para solucionar os diferentes problemas que se presenten aos colectivos que queiran mellorar ou dar a coñecer as necesidades especiais que xorden no trato con nenos e nenas , con capacidades, con talento ou coa aprendizaxe para que poidan lograr un progreso evolutivo saudable.

Ademais, inclúense documentos que non son propiedade intelectual de Inventiva pero que son sempre públicos e abertos.

Podes establecer un enlace a este sitio web desde calquera outro sitio web con total liberdade, sempre que non prexudique a imaxe e a finalidade deste sitio.

Cláusula de exención de responsabilidade

A información contida neste sitio web non se pode utilizar nin interpretar como consello opcional ou doutro tipo.

INVENTIVA:

  • Non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera tipo que poidan deberse á falta de exactitude, minuciosidade, actualidade, así como dos erros ou omisións que se poidan producir na información e servizos contidos neste sitio web ou noutros contidos aos que poida estar suxeito, aos que se pode acceder a través del, nin asume ningún deber ou compromiso de verificar ou supervisar os seus contidos e información.
  • Resérvase o dereito de modificar, alterar, engadir ou eliminar todos os servizos e contidos.
  • Non pode garantir a dispoñibilidade, continuidade ou infalibilidade do funcionamento do sitio web e, en consecuencia, exclúe, na medida en que o permita o noso marco lexislativo, calquera responsabilidade por danos e prexuízos de calquera índole que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou continuidade no funcionamento do sitio web e dos servizos nel habilitados, así como os erros no acceso ás distintas páxinas web ou a aquelas desde as que, no seu caso, se presten os ditos servizos.
  • Declina toda responsabilidade por danos informáticos ou doutro tipo que se poidan causar ao usuario visitante ao acceder aos contidos deste sitio web. Aínda que tentará, na medida das súas posibilidades, manter a seguridade do sitio web.
  • Non se fai responsable do contido de documentos ou materiais de terceiros, pero tentará recompilar contido legal e eliminar calquera contido ilegal ou indesexable canto antes.
  • Non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos de ligazóns a páxinas externas.

Reprodución

O usuario debe utilizar os contidos e a información recollidas no sitio web de forma dilixente, correcta e lícita.

Condicións de uso

O usuario non poderá acceder ao sitio web de forma que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos ou informacións ofertadas.

Cumprimento legal

A intención deste sitio web é cumprir coa lei; Se o usuario detecta algún incumprimento do mesmo, pregamos se poña en contacto connosco a través do correo electrónico inventiva.asociacion@gmail.com.